Privacy Policy

Privacy policy  Mezzo (versie 25-05-18)

Mezzo verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op [email protected] en www.mezzo.eu

Verwerkingsdoeleinden

Mezzo verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, wettelijke verplichting hotelverblijven, garantiegegevens, facturatie- en betaalgegevens of  marketing mails in de vorm van mailings).
Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:
– Voor- en achternaam
– Emailadres
– Geslacht
– Adres en woonplaats
– Telefoonnummer
– Bedrijfsgegevens of kredietkaartgegevens ter garantie

Voor (kandidaat) werknemers verzamelen we bijkomend volgende gegevens:
– Loon en loonbrief
– Werk
– Partner gegevens
– Huidige werkgever
– Burgerlijke staat

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

(f): Indekking van schade aan hotelgebouw of eigendommen van Mezzo veroorzaakt door betrokkene

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Mezzo groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Mezzo – hotel&business verbonden zijn. Mezzo garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Opmerkingen / Klachten

Voor opmerkingen en eventuele klachten kan iedere klant zich wenden tot Mezzo – hotel & business, Paalsesteenweg 170, 3583 Beringen België  of tot  [email protected]  /  [email protected]

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).